MATERIAŁY BUDOWLANE - POKRYCIA DACHOWE - FOTOWOLTAIKA

KLEIB S5 jest klejem gipsowym przeznaczonym do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń do typowych podłoży mineralnych.

  • paroprzepuszczalny
  • łatwy w aplikacji i obróbce
  • można mieszać mechanicznie
  • do nakładania ręcznego
  • do stosowania wewnątrz pomieszczeń
waga netto
20 kg
10 kg
sztuk na palecie
60

Właściwości

KLEIB S5 jest klejem gipsowym przeznaczonym do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń do typowych podłoży mineralnych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne należy je zagruntować. Do tych prac najlepiej stosować preparat gruntujący KLEIB G1. Podłoża o bardzo dużej chłonności, nasiąkliwe, powierzchnie pomalowane farbami wapiennymi lub kredowymi oraz podłoża stare i słabo związane zagruntować preparatem głęboko penetrującym KLEIB G2. Wszelkie elementy stalowe narażone na kontakt z klejem należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Przygotowanie kleju

Klej przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność te najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Klej nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 30 minut.

Sposób użycia

Zaleca się nałożyć klej KLEIB S5 na całą powierzchnię płyty tak, aby utworzył on grube wałki wzdłuż brzegów płyty, odległe o ok. 5 cm od krawędzi oraz w postaci placków o średnicy około 10 cm i grubości ok. 2 cm w rozstawie co ok. 30 cm. Zalecane jest jednoczesne przyklejanie dwóch lub trzech sąsiadujących płyt w celu uzyskania równej powierzchni. Pomiędzy płytą a podłogą lub sufitem oraz pomiędzy płytami należy pozostawić szczeliny. Do spoinowania płyt masą szpachlową KLEIB S1, można przystąpić po całkowitym związaniu kleju. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

Orientacyjnie przyjmuje się 2,5 – 5,0 kg/m² w zależności od stopnia równości podłoża i przyjętej metody klejenia.

Przechowywanie i transport

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Do pobrania

S5 Karta produktu
S5 Karta charakterystyki
S5 Deklaracja właściwości użytkowych
S5 Atest higieniczny