MATERIAŁY BUDOWLANE - POKRYCIA DACHOWE - FOTOWOLTAIKA

KLEIB S1 jest białą dwufunkcyjną masą szpachlową przeznaczoną do spoinowania i szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych oraz do robot wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. KLEIB S1 może być stosowany na podłoża cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe.

  • nie pyli się podczas szlifowania
  • elastyczna gładź szpachlowa na bazie anhydrytu
  • o wydłużonym czasie otwartym pracy
  • paroprzepuszczalna
  • do nakładania ręcznego i maszynowego
  • do spoinowania i wygładzania ścian i sufitów
  • łatwa w aplikacji i obróbce
waga netto
20 kg
10 kg
sztuk na palecie
60

Właściwości

KLEIB S1 jest białą dwufunkcyjną masą szpachlową przeznaczoną do spoinowania i szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych oraz do robot wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. KLEIB S1 może być stosowany na podłoża cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. 

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. Zbyt chłonne powierzchnie należy zagruntować stosując grunt KLEIB G1. W celu wzmocnienia słabszych, zwietrzałych powierzchni należy zastosować grunt drobnocząsteczkowy KLEIB G2. Uwaga! Nie należy nakładać gładzi KLEIB S1 na farby kredowe i ftalowe.

Przygotowanie masy

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzona ilością wody i wymieszanie aż do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. W przypadku uzupełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w przypadku gładzi.

Sposób użycia

Gładź należy nakładać równomiernie na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej jednocześnie ją dociskając. Nadaje się ona również do aplikacji hydrodynamicznej. Po wyschnięciu drobne nierówności usunąć papierem ściernym lub siatka do szlifowania.

Zużycie

Około 1 kg suchej masy na 1m² przy grubości 1 mm.

Przechowywanie i transport

Zaprawę należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Do pobrania

S1 Karta produktu
S1 Karta charakterystyki
S1 Deklaracja właściwości użytkowych
S1 Atest higieniczny