Izobit Br jest gotowym do użycia roztworem asfaltowo-kauczukowym modyfikowanym kauczukiem syntetycznym. Zawiera dodatki chemiczne pozwalające na uzyskanie głębokiej penetracji podłoża, i dobrą do niego przyczepność Zawiera rozcieńczalnik organiczny.

Zużycie 0,15–0,3 kg/m2
Temp. obróbki od +5°C do +35°C
Czas tworzenia powłoki nie dłużej niż 12 h
Odporność na deszcz nie więcej niż 6 godz.
Aprobata Techniczna AT/2016-02-3252
Zgodność z Normą PN–B–24620:1998/Az1:2004
Dostępne opakowania 4,5 kg; 9 kg; 18 kg

SKŁAD

  • mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających.

ZASTOSOWANIA

  • grunt pod rozpuszczalnikowe hydroizolacje powłokowe oraz papy zgrzewalne,
  • hydroizolacja przeciwwilgociowa podziemnych i przyziemnych części budowli,
  • do stosowania na: betony, cegły, blachy, papy i inne podłoża bitumiczne, eternity.

WŁAŚCIWOŚCI

  • głęboko penetruje podłoże,
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża,
  • odporny na substancje agresywne zawarte w gruncie,
  • wysokoelastyczny,
  • możliwość stosowania na suche i wilgotne podłoża.

DO POBRANIA