Lepik na zimno jest gotową do użycia masą bitumiczną. Odpowiednia modyfikacja poprawia przyczepność do podłoży, właściwości klejące, przy tworzeniu jednocześnie elastycznej powłoki. Zawiera rozpuszczalnik organiczny.

Zużycie 0,5–1,0 kg/m2
Temp. obróbki od +5°C do +35°C
Czas schnięcia brak brudzenia po 6 godz., suchość właściwa 24 godz., czas wiązania jako kleju 14 dni dla temperatury powietrza i podłoża 23°C ±2°C
Zgodność z Normą PN–B–24620: 1998 + Az1:2004
Dostępne opakowania 5 kg, 10 kg, 19 kg

SKŁAD

  • mieszanina asfaltów, rozpuszczalników, wypełniaczy i dodatków uszlachetniających.

ZASTOSOWANIA

  • przyklejanie pap asfaltowych do podłoży,
  • klejenie warstw pap między sobą,
  • tworzenie bezspoinowych powłok wodochronnych w przyziemnych oraz podziemnych częściach budowli.

WŁAŚCIWOŚCI

  • silne wiązanie z podłożem,
  • możliwość stosowania w temperaturach ujemnych pod warunkiem braku lodu i szronu na podłożu,
  • odporność na słabe kwasy i zasady oraz promieniowanie UV.

DO POBRANIA