Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

 • Sprawdzony w budownictwie, zapewnia wysoką odporność na przenikanie wody.
 • Produkt dwuskładnikowy, wczesna odporność na deszczdzięki szybkiemu wiązaniu.
 • Wygodna obróbka dzięki wypełnieniu polistyrenowemu.
 • Dobra przyczepność do suchych oraz lekko wilgotnych podłoży.
 • Dobra przyczepność do betonu nieprzepuszczalnego dla wody.
 • Wodoszczelny, do izolacji typu lekkiego, średniego i ciężkiego.
 • Elastyczny, mostkuje rysy.
 • Odporny na procesy starzenia, trwała ochrona także po latach.
 • Nie zawiera rozpuszczalników, nie wydziela oparów szkodliwych dla środowiska oraz zdrowia użytkowników. Nie stwarza zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Kolor: czarny
Opakowanie: 30-l-Wiadro/ 30-l-Zestaw.

ZAKRES STOSOWANIA

 • Na powierzchnie pionowe i poziome
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do budownictwa lądowego oraz budowli inżynierskich.
 • Nakładanie ręczne oraz mechaniczne (za pomocą urządzenia natryskowego)
 • Do uszczelniania elementów budynków i budowli przeciw:
  - wilgoci gruntowej oraz nie spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej na płytach oraz ścianach fundamentowych,
  - wodzie nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego na powierzchniach stropowych oraz na powierzchniach umiarkowanie obciążonych,
  - spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej,
  - wodzie wywierającej ciśnienie hydrostatyczne.
 • Do ochrony elementów budynku przed wodą agresywną dla betonu.
 • Do klejenia spienionych płyt izolacyjnych z twardej pianki (ocieplenie obwodowe).
 • Do zewnętrznego uszczelniania liniowych szczelin oraz przerw roboczych (max. szerokość 0,25 mm) elementów budynku wykonanych z betonu, przeciw wilgotności gruntu oraz wodzie nie wywierającej ciśnienia, wodzie spiętrzającej się okresowo jak również wodzie pod ciśnieniem do 3 m wysokości słupa wody. Może być również stosowany w strefie wahań poziomu lustra wody.
 • Do ochrony przed wnikaniem radonu.

DO POBRANIA