MATERIAŁY BUDOWLANE - POKRYCIA DACHOWE - FOTOWOLTAIKA

KLEIB C22 jest zaprawą do wyrównywania powierzchni poziomych i pionowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, uzupełniania ubytków oraz do wykonywania podkładów podłogowych na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych pod ostateczne okładziny wykończeniowe takie jak: płytki z różnych rodzajów materiałów, wykładziny PVC, wykładziny dywanowe, panele, deski itp. w warstwach od 3 do 50 mm. Używać jej można do wykonywania posadzek cementowych (jastrychów) w mniej obciążonych ruchem pomieszczeniach, jak np.: piwnicach, garażach, pomieszczeniach gospodarczych. Dzięki swym właściwością nadaje się do zastosowania jako warstwa podłogi pływającej na izolacji przeciwwilgociowej lub termicznej o minimalnej grubości 50 mm. Może być również stosowana do miejscowego wyrównywania powierzchni, wypełniania szczelin i ubytków w powierzchni podłogi warstwami o grubości 10 – 80 mm.

  • wygodna w użyciu
  • ekonomiczna
  • doskonała przyczepność
  • wysoka wytrzymałość
  • mrozoodporna i wodoodporna
  • szczególnie polecana do: piwnic, garaży, pomieszczeń gospodarczych.
waga netto 
25 kg
sztuk na palecie 
54

Włąściwości

KLEIB C22 jest zaprawą do wyrównywania powierzchni poziomych i pionowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, uzupełniania ubytków oraz do wykonywania podkładów podłogowych na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych pod ostateczne okładziny wykończeniowe takie jak: płytki z różnych rodzajów materiałów, wykładziny PVC, wykładziny dywanowe, panele, deski itp. w warstwach od 3 do 50 mm. Używać jej można do wykonywania posadzek cementowych (jastrychów) w mniej obciążonych ruchem pomieszczeniach, jak np.: piwnicach, garażach, pomieszczeniach gospodarczych. Dzięki swym właściwością nadaje się do zastosowania jako warstwa podłogi pływającej na izolacji przeciwwilgociowej lub termicznej o minimalnej grubości 50 mm. Może być również stosowana do miejscowego wyrównywania powierzchni, wypełniania szczelin i ubytków w powierzchni podłogi warstwami o grubości 10 – 80 mm

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne i czyste, wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność zaprawy. Zbyt chłonne powierzchnie przed wykonaniem prac należy zagruntować stosując grunt KLEIB G1.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Czynność tę najlepiej wykonać w betoniarce lub za pomocą wiertarki z mieszadłem w przypadku mniejszych prac.  Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Sposób użycia

Przy wykonywaniu podkładów podłogowych lub posadzek KLEIB C22 rozkładać pasami pomiędzy wcześniej wypoziomowanymi prowadnicami, a następnie wyrównać przy pomocy łaty. Prace te najlepiej prowadzić bez przerw. Ułożony podkład lub posadzkę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Duże powierzchnie wymagają podzielenia za pomocą dylatacji przeciwskurczowych, zgodnie z technologią wykonywania podkładów i posadzek oraz projektem. Dylatacje należy zastosować również w celu oddzielenie danej powierzchni od innych elementów konstrukcyjnych budynku takich jak: słupy, ściany i schody oraz w miejscach zmiany jej grubości. W przypadku zastosowania zaprawy do wyrównania powierzchni pionowych należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących prac tynkarskich. Wszelkie ubytki w podłożach należy wcześniej wypełnić warstwami o grubości do 80 mm i pozostawić do stwardnienia przez okres 2 – 3 dni. Stosować w temperaturach od +5° C do +30° C. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

Średnio zużywa się 2 kg masy na 1 m² przy grubości 1,0 mm.

Przechowywanie i transport

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumenty do pobrania

C22 Karta produktu
C22 Karta charakterystyki
C22 Deklaracja właściwości użytkowych
C22 Atest higieniczny